Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Przetwarzamy je, ponieważ nam je udostępniłaś/eś na potrzeby zawarcia z nami i wykonywania umowy. Jako osoba fizyczna masz szczególne uprawnienia, Twoje dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Dla Twojej informacji przechowywanie to też przetwarzanie, dlatego uważamy, że powinniśmy Ciebie poinformować o Twoich uprawnieniach. Obecnie przechowujemy, czyli przetwarzamy, Twoje dane osobowe.

Nie poinformowaliśmy Ciebie o wszystkich Twoich uprawnieniach dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych w momencie zawierania umowy, dlatego teraz uzupełniamy to w odniesieniu do stanu obecnego i w szczegółach przedstawiamy poniżej.

 

Administrator danych osobowych

My, Creality Sp. z o.o. - 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87/8 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

 

Cele i podstawy przetwarzania

W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f ROPO);

W celu i na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust. 1 lit. f RODO);

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.