Dane personalne


   

  Adres zameldowania/zamieszkania (będący jednocześnie adresem do wykazania na druku PIT)

   

  Adres zameldowania/zamieszkania (będący jednocześnie adresem do wykazania na druku PIT)

   

  Dane dotyczące konta bankowego

   

  Oświadczenie zleceniobiorcy w celu określenia zobowiązań wobec ZUS

  Oświadczam, że oprócz wykonywanej na rzecz Creality umowy-zlecenia:

  Jestem studentem/uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyłem(am) 26 lat
  TakNie

  Jestem bezrobotny
  TakNie

  Jestem dodatkowo zatrudniony i moje wynagrodzenie jest NIŻSZE niż minimalna krajowa
  TakNie

  Jestem dodatkowo zatrudniony i moje wynagrodzenie jest RÓWNE BĄDŹ WYŻSZE niż minimalna krajowa
  TakNie

  Legitymuję się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  TakNie

  Jestem emerytem/rencistą
  TakNie

  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam składki od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia
  TakNie

  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam składki od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% prognozowanej przeciętnej płacy
  TakNie

  Usługi wykonywane w ramach umowy, której dotyczy to oświadczenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej
  TakNie

   

  Oświadczenie

  Jednocześnie oświadczam, że o fakcie jakiejkolwiek zmiany powyższych danych niezwłocznie poinformuję ZleceniodawcęOświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetwarzania danych osobowych i wyrażam na to swoją zgodę

  Regulamin jest dostępny TUTAJ

  Wysyłając niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych Creality sp. z o.o. przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne oraz wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom.

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google